Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół serwis informacyjny
ZEAS
 • Dane
 • Struktura organizacyjna
 • ORGAN
 • Dyrektor
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2020)
 • PRAWO LOKALNE
 • Statut
 • Regulaminy
 • Zarządzenia
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Sprawozdania
 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 • Deklaracja
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE   \  SPRAWOZDANIA

    Sprawozdania finansowe za 2023r.- Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu

  Sprawozdania finansowe za 2023r.- Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu


  Lista załączników
  1. 2023_Informacja dodatkowa- PŻG w Przecławiu.pdf
  2. BilansJB Żłobek Przecław 2023.pdf
  3. RZiSJ Żłobek Przecław 2023.pdf
  4. Zał. Nr 1-do informacji dodatkowej.pdf
  5. Zał. Nr 2- do informacji dodatkowej.pdf
  6. Zał. Nr 16- do informacji dodatkowej.pdf
  7. ZZwFJ Żłobek Przecław 2023.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-05-09
    opracował Administrator BIP dnia 2024-05-09
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe za 2023r. - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylepie

  Sprawozdania finansowe za 2023r. - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylepie


  Lista załączników
  1. 2023_Informacja dodatkowa- ZSP w Przylepie.pdf
  2. BilansJB - ZSP Przylep 2023.pdf
  3. RZiSJ - ZSP Przylep 2023.pdf
  4. Zał. Nr 1- do informacji dodatkowej.pdf
  5. Zał. Nr 2- do informacji dodatkowej.pdf
  6. Zał. Nr 16- do informacji dodatkowej.pdf
  7. Zał. Nr 17- do informacji dodatkowej.pdf
  8. ZZwFJ - ZSP Przylep 2023.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-05-09
    opracował Administrator BIP dnia 2024-05-09
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe za 2023r. - Szkoła Podstawowa w Przecławiu

  Sprawozdania finansowe za 2023r. - Szkoła Podstawowa w Przecławiu


  Lista załączników
  1. 2023_Informacja dodatkowa- SP Przecław.pdf
  2. Bilans JB SP Przecław 2023.pdf
  3. RZiSJ SP Przecław 2023.pdf
  4. Zał. Nr 1-do informacji dodatkowej.pdf
  5. Zał. Nr 2- do informacji dodatkowej.pdf
  6. Zał. Nr 16- do informacji dodatkowej.pdf
  7. Zał. Nr 17-do informacji dodatkowej.pdf
  8. ZZwFJ SP Przecław 2023.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-05-09
    opracował Administrator BIP dnia 2024-05-09
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe za 2023r. - Szkoła Podstawowa w Będargowie

  Sprawozdania finansowe za 2023r. - Szkoła Podstawowa w Będargowie


  Lista załączników
  1. BilansJB SP Będargowo 2023.pdf
  2. Informacja dodatkowa SP Będargowo.pdf
  3. SP Będargowo RZiS 2023-korekta.pdf
  4. Zał. Nr 1- do informacji dodatkowej.pdf
  5. Zał. Nr 2- do informacji dodatkowej.pdf
  6. Zał. Nr 16- do informacji dodatkowej.pdf
  7. Zał. Nr 17- do informacji dodatkowej.pdf
  8. ZZwFJ SP Będargowo 2023.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-05-09
    opracował Administrator BIP dnia 2024-05-09
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe za 2023r. - ZEAS Kołbaskowo

  Sprawozdania finansowe za 2023r. - ZEAS Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. 2023_Informacja dodatkowa- ZEAS Kołbaskowo.pdf
  2. Bilans JB -ZEAS 2023.pdf
  3. RZiSJ - ZEAS 2023.pdf
  4. Zał. Nr 1- do informacji dodatkowej.pdf
  5. Zał. Nr 2- do informacji dodatkowej.pdf
  6. Zał. Nr 16-do informacji dodatkowej.pdf
  7. Zał. Nr 17- do informacji dodatkowej.pdf
  8. ZZwFJ - ZEAS 2023.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-05-09
    opracował Administrator BIP dnia 2024-05-09
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe za 2023r. - Przedszkole Publiczne w Przecławiu

  Sprawozdania finansowe za 2023r. - Przedszkole Publiczne w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Bilans JB Przedszkole Przecław 2023.pdf
  2. Informacja dodatkowa- 2023 Przedszkole Przecław.pdf
  3. RZiSJ Przedszkole Przecław 2023.pdf
  4. Zał. Nr 1- do informacji dodatkowej.pdf
  5. Zał. Nr 2- do informacji dodatkowej.pdf
  6. Zał. Nr 16- do informacji dodatkowej.pdf
  7. Zał. Nr 17 - do informacji dodatkowej.pdf
  8. ZZwFJ Przedszkole Przecław 2023.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-05-09
    opracował Administrator BIP dnia 2024-05-09
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe za 2023 rok- Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

  Sprawozdania finansowe za 2023 rok- Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie


  Lista załączników
  1. BilansJB- ZPO Kołbaskowo 2023.pdf
  2. Informacja dodatkowa 2023- ZPO Kołbaskowo.pdf
  3. RZiSJ -ZPO Kołbaskowo 2023.pdf
  4. Zał. Nr 1- do informacji dodatkowej.pdf
  5. Zał. Nr 2- do informacji dodatkowej.pdf
  6. Zał. Nr 16- do informacji dodatkowej.pdf
  7. Zał. Nr 17 - do informacji dodatkowej.pdf
  8. ZZwFJ - ZPO Kołbaskowo 2023.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-05-09
    opracował Administrator BIP dnia 2024-05-09
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe za 2022r. - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylepie

  Sprawozdania finansowe za 2022r. - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylepie


  Lista załączników
  1. Bilans-ZSP Przylep.pdf
  2. Informacja dodatkowa-ZSP Przylep.pdf
  3. Rachunek zysków i strat-ZSP Przylep.pdf
  4. Zestawienie zmian w funduszu-ZSP Przylep.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-05-05
    opracował Administrator BIP dnia 2023-05-05
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe za 2022r. - Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

  Sprawozdania finansowe za 2022r. - Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie


  Lista załączników
  1. Bilans -ZPO Kołbaskowo.pdf
  2. Informacja dodatkowa -ZPO Kołbaskowo.pdf
  3. Rachunek zysków i strat-ZPO Kołbaskowo.pdf
  4. Zestawienie zmian w funduszu-ZPO Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-05-05
    opracował Administrator BIP dnia 2023-05-05
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe za 2022r. - Szkoła Podstawowa w Przecławiu

  Sprawozdania finansowe za 2022r. - Szkoła Podstawowa w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Bilans -SP Przecław.pdf
  2. Informacja dodatkowa-SP Przecław.pdf
  3. Rachunek zysków i strat-SP Przecław.pdf
  4. Zestawienie zmian w funduszu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-05-05
    opracował Administrator BIP dnia 2023-05-05
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe za 2022r.- Szkoła Podstawowa w Będargowie

  Sprawozdania finansowe za 2022r.- Szkoła Podstawowa w Będargowie


  Lista załączników
  1. Bilans-SP Będargowo.pdf
  2. Informacja dodatkowa-SP Będargowo.pdf
  3. Rachunek zysków i strat-SP Będargowo.pdf
  4. Zestawienie zmian w funduszu-SP Będargowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-05-05
    opracował Administrator BIP dnia 2023-05-05
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe za 2022r. - Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu

  Sprawozdania finansowe za 2022r. - Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Bilans-Żłobek Przecław.pdf
  2. Informacja dodatkowa-Żłobek Przecław.pdf
  3. Rachunek zysków i strat-Żłobek Przecław.pdf
  4. Zestawienie zmian w funduszu-Żłobek Przecław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-05-05
    opracował Administrator BIP dnia 2023-05-05
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe za 2022r. - ZEAS w Kołbaskowie

  Sprawozdania finansowe za 2022r. - ZEAS w Kołbaskowie


  Lista załączników
  1. Bilans-ZEAS Kołbaskowo.pdf
  2. Informacja dodatkowa -ZEAS Kołbaskowo.pdf
  3. Rachunek zysków i strat-ZEAS Kołbaskowo.pdf
  4. Zestawienie zmian w funduszu-ZEAS Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-05-05
    opracował Administrator BIP dnia 2023-05-05
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe za 2022r. - Przedszkole Publiczne w Przecławiu

  Sprawozdania finansowe za 2022r. - Przedszkole Publiczne w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Bilans-Przedszkole Publiczne w Przecławiu.pdf
  2. Informacja dodatkowa-Przedszkole Publiczne Przecław.pdf
  3. Rachunek zysków i strat-Przedszkole Przecław.pdf
  4. Zestawienie zmian w funduszu-Przedszkole Przecław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-05-05
    opracował Administrator BIP dnia 2023-05-05
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe za 2021r. - Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu

  Sprawozdania finansowe za 2021r. - Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Bilans jednostki 2021- Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu.pdf
  2. Informacja dodatkowa 2021 - Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu.pdf
  3. Rachunek zysków i strat 2021- Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu.pdf
  4. Zestawienie zmian w funduszu 2021- Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-06-03
    opracował Administrator BIP dnia 2022-06-03
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe za 2021r. - Przedszkole Publiczne w Przecławiu

  Sprawozdania finansowe za 2021r. - Przedszkole Publiczne w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Bilans jednostki 2021 - Przedszkole Publiczne w Przecławiu.pdf
  2. Informacja dodatkowa 2021 - Przedszkole Publiczne w Przecławiu.pdf
  3. Rachunek zysków i strat 2021 - Przedszkole Publiczne w Przecławiu.pdf
  4. Zestawienie zmian w funduszu 2021 - Przedszkole Publiczne w Przecławiu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-06-03
    opracował Administrator BIP dnia 2022-06-03
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe za 2021r. - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylepie

  Sprawozdania finansowe za 2021r. - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylepie


  Lista załączników
  1. Bilans jednostki 2021 - ZSP w Przylepie.pdf
  2. Informacja dodatkowa 2021 - ZSP w Przylepie.pdf
  3. Rachunek zyskow i strat 2021 - ZSP w Przylepie.pdf
  4. Zestawienie zmian w funduszu 2021 - ZSP w Przylepie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-06-03
    opracował Administrator BIP dnia 2022-06-03
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe za 2021r. - Szkoła Podstawowa w Przecławi

  Sprawozdania finansowe za 2021r. - Szkoła Podstawowa w Przecławi


  Lista załączników
  1. Bilans jednostki 2021 - SP Przecław.pdf
  2. Informacja dodatkowa 2021 - SP Przecław.pdf
  3. Rachunek zysków i strat 2021 - SP Przecław.pdf
  4. Zestawienie zmian w funduszu 2021 - SP Przecław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-06-03
    opracował Administrator BIP dnia 2022-06-03
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe za 2021r.- Szkoła Podstawowa w Będargowie

  Sprawozdania finansowe za 2021r.- Szkoła Podstawowa w Będargowie


  Lista załączników
  1. Bilans jednostki 2021 - SP w Będargowie.pdf
  2. Informacja dodatkowa 2021 - SP Będargowo.pdf
  3. Rachunek zysków i strat 2021- SP Będargowo.pdf
  4. Zestawienie zmian w funduszu 2021 - SP Będargowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-06-03
    opracował Administrator BIP dnia 2022-06-03
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe za 2021r. - Zespół Placówek Oświatowych

  Sprawozdania finansowe za 2021r. - Zespół Placówek Oświatowych


  Lista załączników
  1. Bilans jednostki 2021- ZPO w Kołbaskowie.pdf
  2. Informacja dodatkowa 2021-ZPO w Kołbaskowie.pdf
  3. Rachunek zysków i strat 2021 - ZPO w Kołbaskowie.pdf
  4. Zestawienie zmian w funduszu 2021 - ZPO w Kołbaskowie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-06-03
    opracował Administrator BIP dnia 2022-06-03
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe za 2021r. - ZEAS w Kołbaskowie

  Sprawozdania finansowe za 2021r. - ZEAS w Kołbaskowie


  Lista załączników
  1. Bilans jednostki 2021- ZEAS w Kołbaskowie.pdf
  2. Informacja dodatkowa 2021- ZEAS w Kołbaskowie.pdf
  3. Rachunek zysków i strat 2021 - ZEAS w Kołbaskowie.pdf
  4. Zestawienie zmian w funduszu 2021- ZEAS Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-06-03
    opracował Administrator BIP dnia 2022-06-03
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe 2020 - Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu -2020

  Sprawozdania finansowe 2020 - Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu -2020


  Lista załączników
  1. Bilans jednostki 2020. Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu.pdf
  2. Informacja dodatkowa 2020. Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu.pdf
  3. Korekta-Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu- zał. nr 17 do Informacji dodatkowej.pdf
  4. Rachunek zysków i strat 2020. Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu.pdf
  5. Zestawienie zmian w funduszu 2020. Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-06-08
    opracował Administrator BIP dnia 2021-06-08
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe 2020 - Przedszkole Przecław -2020

  Sprawozdania finansowe 2020 - Przedszkole Przecław -2020


  Lista załączników
  1. Bilans jednostki 2020. Przedszkole Publiczne w Przecławiu.pdf
  2. Informacja dodatkowa 2020. Przedszkole Publiczne w Przecławiu.pdf
  3. Korekta-Przedszkole Publiczne w Przecławiu-zał. nr 17 do Informacji dodatkowe.pdf
  4. Rachunek zysków i strat 2020. Przedszkole Publiczne w Przecławiu.pdf
  5. Zestawienie zmian w funduszu 2020. Przedszkole Publiczne w Przecławiu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-06-08
    opracował Administrator BIP dnia 2021-06-08
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe 2020 - ZSP Przylep-2020

  Sprawozdania finansowe 2020 - ZSP Przylep-2020


  Lista załączników
  1. Bilans jednostki 2020. ZSP w Przylepie.pdf
  2. Informacja dodatkowa 2020. ZSP w Przylepie.pdf
  3. Korekta-ZSP Przylep zał. nr 17 do Informacji dodatkowej.pdf
  4. Rachunek zysków i strat 2020. ZSP w Przylepie.pdf
  5. Zestawienie zmian w funduszu 2020. ZSP w Przylepie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-06-08
    opracował Administrator BIP dnia 2021-06-08
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe 2020 - SP Przecław 2020

  Sprawozdania finansowe 2020 - SP Przecław 2020


  Lista załączników
  1. Bilans jednostki 2020. SP Przecław.pdf
  2. Informacja dodatkowa 2020. SP Przecław.pdf
  3. Korekta-SP Przecław zał. nr 17 do Informacji dodatkowej.pdf
  4. Rachunek zysków i strat 2020. SP Przecław.pdf
  5. Zestawienie zmian w funduszu 2020. SP Przecław.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-06-08
    opracował Administrator BIP dnia 2021-06-08
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe 2020 - SP Będargowo 2020

  Sprawozdania finansowe 2020 - SP Będargowo 2020


  Lista załączników
  1. Bilans jednostki 2020. SP Będargowo.pdf
  2. Informacja dodatkowa 2020. SP Będargowo.pdf
  3. Korekta -SP Będargowo zał. nr 17 do Informacji dodatkowej.pdf
  4. Rachunek zysków i strat 2020. SP Będargowo.pdf
  5. Zestwienie zmian w funduszu 2020. SP Będargowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-06-08
    opracował Administrator BIP dnia 2021-06-08
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe 2020 - ZPO Kołbaskowo 2020

  Sprawozdania finansowe 2020 - ZPO Kołbaskowo 2020


  Lista załączników
  1. Bilans jednostki 2020. ZPO Kołbaskowo.pdf
  2. Informacja dodatkowa 2020. ZPO Kołbaskowo.pdf
  3. Korekta-ZPO Kołbaskowo zał. nr 17 do Informacji dodatkowej.pdf
  4. Rachunek zysków i strat 2020. ZEAS Kołbaskowo.pdf
  5. Zestawienie zmian w funduszu 2020. ZPO Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-06-08
    opracował Administrator BIP dnia 2021-06-08
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe 2020 - ZEAS Kołbaskowo

  Sprawozdania finansowe 2020 - ZEAS Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Bilans jednostki 2020. ZEAS Kołbaskowo.pdf
  2. Rachunek zysków i strat 2020. ZEAS Kołbaskowo.pdf
  3. Zestawienie zmian w funduszu 2020. ZEAS Kołbaskowo.pdf
  4. Informacja dodatkowa 2020. ZEAS Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-06-08
    opracował Administrator BIP dnia 2021-06-08
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe 2019 Publiczne Gimnazjum w Przecławiu

  Sprawozdania finansowe 2019  Publiczne Gimnazjum w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Bilans 2019 Publiczne Gimnazjum.pdf
  2. Informacja dodatkowa 2019. Publiczne Gimnazjum.pdf
  3. Rachunek zysków i strat 2019. Publiczne Gimnazjum.pdf
  4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki. 2019 Publiczne Gimnazjum .pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-06-25
    opracował Administrator BIP dnia 2020-06-25
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe 2019 Żłobek Przecław

  Sprawozdania finansowe 2019  Żłobek Przecław


  Lista załączników
  1. Bilans 2019. Publiczny ŻŁobek Gminny.pdf
  2. Informacja dodatkowa 2019. Publiczny Żłobek Gminny.pdf
  3. Rachunek zysków i strat 2019. Publiczny ŻŁobek Gminny.pdf
  4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019. Publiczny ŻŁobek Gminny.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-06-25
    opracował Administrator BIP dnia 2020-06-25
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe 2019 Przedszkole Przecław

  Sprawozdania finansowe 2019 Przedszkole Przecław


  Lista załączników
  1. Bilans 2019. Przedszkole Publiczne w Przecławiu.pdf
  2. Informacja dodatkowa 2019. Przedszkole Publiczne w Przecławiu.pdf
  3. Rachunek zysków i strat 2019. Przedszkole Publiczne w Przecławiu.pdf
  4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019. Przedszkole Publiczne w Przecławiu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-06-25
    opracował Administrator BIP dnia 2020-06-25
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe 2019 SP Przecław

  Sprawozdania finansowe 2019   SP Przecław


  Lista załączników
  1. Bilans 2019. Szkoła Podstawowa w Przecławiu.pdf
  2. Informacja dodatkowa 2019. Szkoła Podstawowa w Przecławiu.pdf
  3. Rachunek zysków i strat 2019. Szkoła Podstawowa w Przecławiu.pdf
  4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019. Szkoła Podstawowa w Przecławiu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-06-25
    opracował Administrator BIP dnia 2020-06-25
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe 2019 SP Będargowo

  Sprawozdania finansowe 2019  SP Będargowo


  Lista załączników
  1. Bilans 2019. Szkoła Podstawowa w Będargowie.pdf
  2. Informacja dodatkowa 2019. Szkoła Podstawowa w Będargowie.pdf
  3. Rachunek zysków i strat 2019. Szkoła Podstawowa w Będargowie.pdf
  4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019. Szkoła Podstawowa w Będargowie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-06-25
    opracował Administrator BIP dnia 2020-06-25
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe 2019 ZPO Kołbaskowo

  Sprawozdania finansowe 2019   ZPO Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Bilans 2019. ZPO w Kołbaskowie.pdf
  2. Informacja dodatkowa 2019. ZPO w Kołbaskowie.pdf
  3. Rachunek zysków i strat 2019. ZPO w Kołbaskowie.pdf
  4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019. ZPO w Kołbaskowie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-06-25
    opracował Administrator BIP dnia 2020-06-25
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe 2019-ZEAS

  Sprawozdania finansowe 2019-ZEAS


  Lista załączników
  1. Bilans 2019. ZEAS Kołbaskowo.pdf
  2. Informacja dodatkowa 2019. ZEAS Kołbaskowo.pdf
  3. Rachunek zysków i strat 2019. ZEAS Kołbaskowo.pdf
  4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019. ZEAS Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-06-25
    opracował Administrator BIP dnia 2020-06-25
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe za 2018r.- Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu

  Sprawozdania finansowe za 2018r.- Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Bilans jednostki-2018-Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu.pdf
  2. Informacja dodatkowa- 2018-Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu.pdf
  3. Rachunek zysków i strat jednostki -2018-Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu.pdf
  4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki -2018-Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-28
    opracował Administrator BIP dnia 2019-05-28
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe za 2018r. - Przedszkole Publiczne w Przecławiu

  Sprawozdania finansowe za 2018r. - Przedszkole Publiczne w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Bilans jednostki-2018-Przedszkole Publiczne w Przecławiu.pdf
  2. Informacja dodatkowa -2018-Przedszkole Publiczne w Przecławiu.pdf
  3. Rachunek zysków i strat jednostki-2018-Przedszkole Publiczne w Przecławiu.pdf
  4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki-2018-Przedszkole Publiczne w Przecławiu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-28
    opracował Administrator BIP dnia 2019-05-28
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe za 2018r. - Publiczne Gimnazjum w Przecławiu

  Sprawozdania finansowe za 2018r. - Publiczne Gimnazjum w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Bilans jednostki-2018-Publiczne Gimnazjum w Przecławiu .pdf
  2. Informacja dodatkowa -2018-Publiczne Gimnazjum w Przecławiu.pdf
  3. Rachunek zysków i strat jednostki-2018-Publiczne Gimnazjum w Przecławiu.pdf
  4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki-2018-Publiczne Gimnazjum w Przecławiu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-28
    opracował Administrator BIP dnia 2019-05-28
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe za 2018r. - Szkoła Podstawowa w Przecławiu

  Sprawozdania finansowe za 2018r. - Szkoła Podstawowa w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Bilans jednostki-2018-Szkoła Podstawowa w Przecławiu.pdf
  2. Informacja dodatkowa -2018-Szkoła Podstawowa w Przecławiu.pdf
  3. Rachunek zysków i strat jednostki-2018-Szkoła Podstawowa w Przecławiu.pdf
  4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki-2018-Szkoła Podstawowa w Przecławiu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-28
    opracował Administrator BIP dnia 2019-05-28
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe -2018- Szkoła Podstawowa w Będargowie

  Sprawozdania finansowe -2018- Szkoła Podstawowa w Będargowie


  Lista załączników
  1. Bilans jednostki-2018-Szkoła Podstawowa w Będargowie.pdf
  2. Informacja dodatkowa -2018-Szkoła Podstawowa w Będargowie.pdf
  3. Rachunek zysków i strat jednostki- 2018 - Szkoła Podstawowa w Będargowie.pdf
  4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki-2018-Szkoła Podstawowa w Będargowie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-28
    opracował Administrator BIP dnia 2019-05-28
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe 2018 - Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

  Sprawozdania finansowe 2018 - Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie


  Lista załączników
  1. Bilans jednostki-2018-Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie.pdf
  2. Informacja dodatkowa-2018-Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie.pdf
  3. Rachunek zysków i strat-2018-Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie.pdf
  4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki-2018-Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-28
    opracował Administrator BIP dnia 2019-05-28
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe na dzień 31.12.2018r. - ZEAS w Kołbaskowie

  Sprawozdania finansowe na dzień 31.12.2018r. - ZEAS w Kołbaskowie


  Lista załączników
  1. Bilans jednostki-2018-ZEAS Kołbaskowo.pdf
  2. Informacja dodatkowa-2018-ZEAS Kołbaskowo.pdf
  3. Rachunek zysków i strat jednostki-2018-ZEAS Kołbaskowo.pdf
  4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki-2018-ZEAS Kołbaskowo.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-28
    opracował Administrator BIP dnia 2019-05-28
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra